Bromölla

Bromölla station

Bromöllas gamla station börjades bygga år 1900 och lär ha invigts först 1908. Dessförinnan fanns en station som invigdes 1882 och skall ha rivits 1995. Denna låg ungefär mittemot stationshuset på bilden nedan. Här fanns spår till Iföverken och även till hamnen vid Ivösjön.

Bromöllas station flyttades 1999 till ett östligare läge och mer centralt i Bromölla samhälle. Denna blev stationshus nummer tre Bromölla. Det gamla stationsområdet fungerar idag som godsbangård. Det gamla stationshuset finns fortfarande kvar och inrymmer idag galleri och butik.


Bromölla gamla station med kustpilen © Foto Mats Folkesson. Bromölla gamla stationshus © Foto Ingmar Elofsson

Den nya stationen är nu ett resecenter med både tåg- och busstrafik. I den östra delen av stationsområdet är spåret till Nymölla bruk beläget.


Bromölla stationshus sedan 1999. Till höger spåret mot Nymölla bruk © Foto Ingmar Elofsson


Ett Öresundståg gör uppehåll i Bromölla. Till höger spåret mot Nymölla bruk passerar under E 22.
© Foto Ingmar Elofsson


Bromölla i början på 1900-talet. Spår finns till hamnen och Ivöverken. Av dagens tätbebyggelse finns inget.

Du är besökare nr:    |   Logga in    |   Producerad av ColdStyle